Schonere lucht

De gemeente wil vanaf 2025 een Zero Emissiezone Stadslogistiek invoeren op de campus Heijendaal. Dat betekent dat hier dan alleen nog maar schone vrachtwagens en bestelauto’s mogen komen. Daarnaast worden nu ook al door de campuspartners maatregelen genomen die ervoor zorgen dat er minder vrachtverkeer naar de campus komt.

Zero Emissiezone Stadslogistiek Campus Heijendaal
Zero Emissiezone Stadslogistiek Campus Heijendaal

De Nijmeegse gemeenteraad heeft de campus Heijendaal aangewezen als 1 van de 3 gebieden in Nijmegen waar vanaf 2025 een Zero Emissiezone Stadslogistiek wordt ingevoerd. Dat betekent dat vrachtwagens en bestelbussen die de campus bevoorraden vanaf dan geen CO2 meer mogen uitstoten. Zo’n 80% van het bevoorradingsverkeer dat nu rond rijdt in de omgeving moet op de campus zijn. Als er straks alleen nog maar elektrische voertuigen mogen komen, betekent dit een flinke verbetering van de luchtkwaliteit op en rondom de campus. De Zero Emissiezone Stadslogistiek Heijendaal gaat alleen gelden op het terrein van de campus (inclusief de Heyendaalseweg ter hoogte van de campus) en geldt alleen voor bestelbussen en vrachtwagens. De omliggende wegen vallen niet onder de Zero Emissiezone Stadslogistiek.

Slimme logistiek
Slimme logistiek

Door bijvoorbeeld allemaal te kiezen voor dezelfde papierleverancier of door buiten de stad alle goederen die naar de campus moeten, over te laden op één vrachtwagen of bestelbus zorgen de instellingen er nu al voor dat er minder vrachtauto’s naar de campus rijden.

Milieuzone voor brom- en snorfietsen
Milieuzone voor brom- en snorfietsen

Gelijktijdig met de zero emissiezone voor Stadslogistiek wordt op de campus Heijendaal per 2025 een milieuzone ingevoerd voor brom- en snorfietsen. Dat betekent dat brom- en snorfietsen van 2010 en ouder vanaf 2025 niet meer op de campus mogen rijden. Door deze brom- en snorfietsen met verbrandingsmotoren te weren, verbeteren we de luchtkwaliteit en stimuleren we de transitie naar duurzamer reizen.