Openbaar vervoer

Het Openbaar Vervoer is in veel gevallen een goed alternatief voor de auto. De reistijd kan nuttig worden besteed en het OV kan in veel gevallen concurreren qua reistijd en kosten. Connexxion (Breng), NS, Arriva, gemeente en Provincie werken samen om het OV verder te verbeteren en aantrekkelijker te maken. De campusinstellingen willen d.m.v. hun beleid het gebruik van het OV stimuleren.

Bus
Bus

Buslijn 10: Bussen kunnen nog frequenter rijden als men sneller in- en uit kan stappen. Connexxion onderzoekt de mogelijkheden om in te toekomst (bij de nieuwe concessie van 2024) het zogenaamde Bus Rapid Transit in te zetten op lijn 10. Bij dit soort bussen zijn er meer in- en uitgangen en wordt in- en uitgecheckt op het perron.

Heijendaalkaartje: Connexxion en Radboudumc starten in 2022 met een proef van een jaar om bezoekers aan de polikliniek tegen gereduceerd tarief met de bus naar het ziekenhuis te laten rijden met een speciaal Heijendaalkaartje.  

Buslijn Nijmegen-Kleve: Deze lijn 58 was een uursdienst, maar is sinds kort in de spits een halfuursdienst geworden. Het streven is om daar op termijn de hele dag een halfuursdienst van te maken.

Elektrificatie Maaslijn
Elektrificatie Maaslijn

De Maaslijn wordt geëlektrificeerd. Door de elektrificatie wordt het treinverkeer niet alleen schoner (geen dieseltreinen meer) maar kunnen er ook meer en snellere treinen komen met meer capaciteit. Arriva onderzoekt of het mogelijk is om de frequentie tussen Nijmegen en Mook/Molenhoek in de ochtendspits te verdubbelen van 4 naar 8 treinen per uur. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van Station Heyendaal, zowel vanaf het zuiden als  vanaf station Nijmegen.

Verbouwing Station Heyendaal
Verbouwing Station Heyendaal

Station Heyendaal heeft nu al heel veel reizigers en het wordt er naar verwachting nog drukker. Daarom krijgt het station bredere perrons, een nieuwe traverse en een grotere fietsenstalling. Het station moet ook zichtbaarder worden vanaf de Heyendaalseweg. In 2022 wordt gestart met het ontwerp. Eind 2024 moet het station volgens planning klaar zijn.

P+R’s
P+R’s

Gebruik maken van het OV kan ook voor een gedeelte van de reis. Er wordt gekeken waar bestaande P+R’s verbeterd kunnen worden en wat kansrijke locaties zijn voor nieuwe P+R’s. De locaties moeten goed bereikbaar zijn met de auto en een goede trein- of busverbinding hebben (of kunnen krijgen). Locaties die in beeld zijn, zijn de treinstations van Elst, Cuijk en Mook-Molenhoek. Die laatste kan interessant zijn op het moment dat de Maaslijn is geëlektrificeerd. Arriva kijkt namelijk of ze tijdens de spits het aantal treinen tussen Mook-Molenhoek en Nijmegen kunnen verdubbelen. Dat zou niet alleen de N844 (Mook–Malden) kunnen ontlasten maar ook buslijn 10.

Voor een overstapplek op de bus is er nu al de P+R bij Ressen. Op vertoon van een parkeerkaartje kun je met vier personen verder reizen met de bus. De gemeente kijkt nog naar een locatie aan de west- en aan de oostkant van de stad.