Minder reizen

Door de corona-maatregelen hebben we geleerd om vanuit huis (of waar dan ook) te werken, digitaal onderwijs te geven en het gesprek met de patiënt digitaal te voeren. Dat had direct gevolgen voor de hoeveelheid autoverkeer. Op basis van de ervaringen van de afgelopen gaan de instellingen op de campus kijken hoe en wanneer ze digitaal werken en leren structureel kunnen invoeren.

Thuis werken
Thuis werken

De tijd dat alle medewerkers elke dag naar de campus komen voor het werk, is voorgoed voorbij. Sinds de coronacrisis weten we dat het in veel gevallen heel goed mogelijk is om online te werken. De mogelijkheden daarvoor zullen in de toekomst alleen maar verder toenemen. Tegelijkertijd weten we ook dat medewerkers elkaar ‘in het echt’ willen blijven ontmoeten om goed samen te werken. Dus medewerkers zullen naar de campus blijven komen voor werk, maar gemiddeld minder vaak dan in het verleden.

Leren op afstand
Leren op afstand

Sinds de coronapandemie heeft leren op afstand een grote vlucht genomen. Van de ene op de andere dag moesten ook de onderwijsinstellingen op de campus overschakelen van fysiek naar online onderwijs. In verband met het welzijn van studenten en de kwaliteit van het onderwijs zijn de onderwijsinstellingen blij dat fysiek onderwijs inmiddels weer onder voorwaarden kan plaatsvinden. Maar we weten ook dat online onderwijs voor sommige situaties of doeleinden voordelen met zich meebrengt. Waar dat van toegevoegde waarde is, zal online onderwijs onderdeel blijven van het onderwijsaanbod, Studenten en medewerkers van de HAN geven aan 20-30% online onderwijs prima is.

Videoconsult
Videoconsult

Het Radboudumc maakt steeds meer gebruik van videoconsulten. Uit onderzoek blijkt dat dit in veel gevallen net zo goed en soms zelfs beter werkt dan een fysiek consult. Daarnaast scheelt het natuurlijk reisbewegingen en is het veel minder belastend voor de patiënt.