Infrastructuur

Op een aantal wegen op en rondom de campus is sprake van verkeersknelpunten. Kleinere en grotere maatregelen (in combinatie met minder autoverkeer) moeten ervoor zorgen dat de verkeersituatie verbetert. Uitgangspunt bij aanpassingen is er meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers en het OV en dat maatregelen op de ene plek niet mogen leiden tot problemen ergens anders.

Aanpakken verkeersknelpunten
Aanpakken verkeersknelpunten

Op de Heyendaalseweg en de Kapittelweg zijn de grootste knelpunten. Door de omwonenden zijn ideeën aangedragen hoe we de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid op deze plekken mogelijk kunnen verbeteren.  Deze ideeën worden de komende tijd verder onderzocht en uitgewerkt.

Scheiden van verkeerstromen
Scheiden van verkeerstromen

Auto’s, fietsers, voetgangers en OV willen we zoveel mogelijk scheiden. Dat is goed voor de doorstroming én voor de verkeersveiligheid.

Parkeerroute
Parkeerroute

Bezoekers van de campus rijden nu nog vaak onnodig rond, op zoek naar een parkeerplek. Dit willen we tegen gaan door een  duidelijke parkeerroute met een verwijssysteem te maken.

Looproutes Station Heyendaal - Campus
Looproutes Station Heyendaal - Campus

Vanaf station Heyendaal kiezen veel mensen ervoor om te lopen naar hun eindbestemming. Daarom willen we de looproutes tussen station Heyendaal en de HAN, het Radboudumc en de bestemmingen aan de Heyendaalseweg verbeteren. Daarbij wordt vooral gekeken naar de Verlengde Groenestraat, de Heyendaalseweg en de oversteekbaarheid van de Kapittelweg.

Wandel- en fietsroutes campus
Wandel- en fietsroutes campus

Op het campusterrein willen de instellingen meer groen toevoegen en aantrekkelijke wandel-, fiets- en beweegroutes maken. Niet alleen voor de medewerkers, studenten en bezoekers maar ook voor de omwonenden van de campus. Dit is onderdeel van de gebiedsvisie waar de campuspartners op dit moment aan werken.