Parkeren

Beschikbaarheid van parkeerplaatsen en de kosten voor parkeren bepalen mede of mensen met de auto komen. Het parkeerbeleid is dus van invloed op hoe mensen naar de campus reizen.

Parkeerbeleid medewerkers
Parkeerbeleid medewerkers

Reiskostenregelingen en parkeervergunningen zijn onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. De campusinstellingen willen samen met de verschillende ondernemingsraden onderzoeken of ze (kijkend naar iemands reistijd, afstand of werktijden) regelingen kunnen aanpassen zodat het aantrekkelijker wordt om te kiezen voor de (elektrische) fiets of het OV en men minder geneigd is met de auto te komen.

Beter benutten bestaande parkeercapaciteit
Beter benutten bestaande parkeercapaciteit

De campusinstellingen onderzoeken de mogelijkheid om gebruik te gaan maken van elkaars parkeerterreinen, met gelijke tarieven,  één toegangssysteem en  een parkeerverwijssysteem. Hierdoor  worden de bestaande parkeerplaatsen beter benut en is er minder zoekverkeer.

Tegengaan parkeeroverlast op straat
Tegengaan parkeeroverlast op straat

Op dit moment is het zo dat de mensen die niet willen betalen voor het parkeren uitwijken naar omliggende gebieden. Dit probleem speelt op verschillende plekken in de stad. Om deze parkeeroverlast tegen te gaan is het gemeentelijk parkeerbeleid aangepast en zijn bewonersvergunningen verlaagd naar 1 euro per maand voor de eerste auto. In wijken waar sprake is van parkeeroverlast kunnen bewoners een verzoek indienen om betaald parkeren in te voeren. Het betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als  een meerderheid in de buurt aangeeft graag betaald parkeren te willen én als uit tellingen naar voren komt dat er  daadwerkelijk sprake is van parkeerdruk. Meer informatie >