Anders reizen

De campusinstellingen hebben de ambitie om het aantal auto’s, zeker in de spits, terug te dringen en om het reizen van en naar de campus ‘groener’ te maken. Daarom stimuleren ze het reizen met de fiets, het OV, en deelvervoer. Waar dat mogelijk is wordt ook reizen buiten de spits gestimuleerd.

Stimuleren fietsgebruik
Stimuleren fietsgebruik

Veel medewerkers en studenten komen al met de fiets.  De Campusinstellingen stimuleren het gebruik van de (elektrische fiets) bijvoorbeeld met probeeracties, financiële regelingen, goede oplaadfaciliteiten, stallingsmogelijkheden en douches.

Dienstreizen
Dienstreizen

In 2020 is gestart met een pilot om het maken van dienstreizen makkelijker en schoner te maken. Medewerkers van de instellingen krijgen een app tot hun beschikking waarmee ze hun dienstreis kunnen plannen, boeken en declareren. Reizen kan met het OV of met een van de e-bikes of e-cars die op de campus staan. Hierdoor hoeven medewerkers niet meer met de eigen auto te komen.

Combi-reizen
Combi-reizen

Voor werknemers en studenten die verder weg en niet in de buurt van een station wonen, lijkt de auto de enige optie. Dat is ook wat de bestaande reisapps aangeven. Voor veel mensen blijkt echter de combinatie auto/OV, via hubs of transferia een heel goed alternatief. Zeker als de eindbestemming druk is of als er lastig geparkeerd kan worden. Om kennis te maken met deze manier van reizen is er in de eerste helft van 2023 een pilot geweest van de campusinstellingen en de OV bedrijven. Gekoppeld aan deze proef is een combiplanner ontwikkeld die de autoreis naar de campus vergelijkt met verschillende combireizen. 

Samenrijden
Samenrijden

Door samen met anderen naar het werk te rijden komen er minder auto’s naar de campus. Wie carpoolt bespaart bovendien op de brandstofkosten en zorgt voor minder CO2 uitstoot. De campusinstellingen werken sinds 2019 met de Toogethr app die collega’s aan elkaar koppelt om samen naar het werk en weer terug naar huis te rijden.  Er wordt onderzocht of deze app ook voor ‘samen fietsen’ ingezet kan worden.

Slim roosteren
Slim roosteren

Anders reizen kan ook gaan over het tijdstip waarop je reist. In 2018 is gestart met Slim Roosteren waarbij er geschoven is met de onderwijsroosters. Door de HAN te laten starten om 9.00 uur en de Universiteit om 8.30 uur is dat de piek in het OV gemiddeld tot maar liefst 20% is teruggebracht. Op de Maaslijn wel met 40%.