Over ons

De komende jaren gaan de instellingen op de campus, de OV bedrijven, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland zich inzetten voor een Duurzaam Bereikbaar Heijendaal. De ambitie is om de hoeveelheid auto’s terug te dringen en meer ruimte te creëren voor voetgangers, fietsers, en het OV. Samen met omwonenden, medewerkers en studenten worden plannen uitgewerkt om minder en anders te reizen, de ruimte voor groen te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Duurzaam Bereikbaar Heijendaal wordt ondersteund vanuit Slim & Schoon Onderweg.

Logo Radboud Universiteit

Logo Radboud UMC

Logo HAN

Logo ROC

Logo Nijmegen

Logo Provincie Gelderland

Logo Provincie Limburg

Logo Arriva

Logo NS

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Logo Breng

Logo Studentenvakbond AKKU