Werkbijeenkomst levert flinke oogst aan ideeën op

Op woensdag 29 september vond een eerste werkbijeenkomst plaats met omwonenden van de campus Heijendaal. Ongeveer 60 bewoners uit de omliggende woonwijken gingen met elkaar in gesprek over mogelijkheden om de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid rondom de campus te verbeteren. Daarbij ging het vooral over de knelpunten die uit de vooraf ingevulde enquête kwamen: de kruispunten en rotondes langs de Heyendaalseweg, de Kapittelweg/Laan van Scheut en de parkeerdruk aan de noordrand van Brakkenstein

Opbrengst werksessies

De oplossingen die zijn genoteerd bij de werksessies, worden nu uitgewerkt en geordend per locatie. We verwachten dat we alle suggesties straks in 3 categorieën kunnen indelen:

  1. Haalbare ideeën waar we direct mee aan de slag kunnen.
  2. Ideeën waarvan we kunnen onderbouwen waarom ze financieel, technisch of verkeerskundig niet haalbaar zijn.
  3. Kansrijke ideeën die verder uitgewerkt of onderzocht moeten worden.

Zo gauw we dat op een rij hebben, zullen we dat terugkoppelen via deze nieuwsbrief. Waar we plannen verder gaan uitwerken doen we dat samen met de omwonenden.