Meld u aan voor de digitale informatiebijeenkomst op 4 februari om 19.30 uur

Hoe kunnen we het autoverkeer op Campus Heijendaal verminderen en schoner maken? Daarover willen we graag in gesprek met omwonenden. U bent van harte uitgenodigd om daarover mee te praten tijdens een digitale informatiebijeenkomst op 4 februari a.s. om 19.30 uur.

Aanmelden kan via www.nijmegen.nl/formulieren/digitale-informatieavond. U ontvangt dan een link waarmee u op 4 februari vanaf 19.15 uur kunt inloggen. Vanaf maandag 8 februari kunt u de bijeenkomst terugkijken via deze site.

Tijdens de bijeenkomst willen we u graag meer vertellen over de doelstellingen, de aanpak en het vervolgtraject. We horen graag van u of u (verkeers)knelpunten ervaart, of u aandachtspunten voor ons heeft en of u kansen ziet voor uw eigen woonomgeving, die in samenhang met de andere plannen voor de campus kunnen worden opgepakt.

Vervolg

Op dit moment staan we aan het begin van de planvorming. Hoe de maatregelen er precies uit zien en wat de planning wordt ligt nog niet vast. De komende jaren gaan we de deelprojecten verder uitwerken in overleg met de verschillende belanghebbenden.

  • Waar het gaat over aanpassingen in reiskostenvergoeding werken we dat uit in overleg met de verschillende medezeggenschapsraden.
  • Waar het gaat om infrastructurele maatregelen gaan we in gesprek met de omwonenden.

Als tijdens de uitwerking blijkt dat zaken anders en beter kunnen dan passen we die aan. Het einddoel blijft om de campus en de directe omgeving bereikbaar te houden maar ook groener en leefbaarder te maken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Lees meer over de ‘veilige, groene en autoluwe campus’ of stuur een mailtje naar info@duurzaambereikbaarheijendaal.nl.