Uitkomsten alternatievenstudie

De afgelopen periode is een zestal alternatieven doorgerekend voor het eerder gepresenteerde idee om de Heyendaalseweg te knippen voor doorgaand verkeer. De uitkomsten van die berekeningen zijn onlangs besproken met een vertegenwoordiging van de omliggende wijken.

Bij de start van het project begin vorig werd een voorstel gepresenteerd hoe de campus beter bereikbaar zou kunnen worden. Bedacht was om een deel van de Heyendaalseweg alleen nog maar toegankelijk te maken voor voetgangers, fietsers en OV en de weg daarmee te  ‘te knippen’ voor doorgaand verkeer. Daarnaast zou er een duidelijke parkeerroute moeten komen langs de verschillende parkeerfaciliteiten op de campus. Dit voorstel stuitte op weerstand vanuit een aantal omliggende wijken. Daarom is aan de bewoners tijdens een bewonersbijeenkomst van vorig jaar september gevraagd om met alternatieve ideeën te komen. In totaal zijn 6 suggesties doorgerekend en is gekeken wat de verkeerseffecten zijn en of ze iets bijdragen aan een duurzame bereikbaarheid van de campus.

Van alle onderzochte modellen is er maar 1 variant die met aanvullende maatregelen wellicht haalbaar zou kunnen worden gemaakt. De andere maatregelen leiden òf tot verkeersproblemen elders in de wijk òf dragen niets bij aan de doelstellingen. Maar voor alle varianten geldt dat ze slechter scoren dan het aanvankelijke voorstel. Met de bewonersvertegenwoordiging is afgesproken dat ze gaan nadenken over mogelijke andere oplossingen. Daarover gaan we op een later moment weer in gesprek.