D’Almarasweg direct na vierdaagse op de schop

Op 22 juli, direct na de vierdaagse, starten de werkzaamheden op de d’Almarasweg. Het werk wordt in 2 delen uitgevoerd. In de zomervakantie is de aannemer 3 weken aan het werk op de d’Almarasweg. Vanaf de herfstvakantie gaat het werk verder op de Kwekerijweg en wordt ook het kruispunt met de Gerrit van Durenstraat anders vormgegeven. Doorgaand verkeer wordt omgeleid, maar de woningen en de sportclubs blijven bereikbaar. 

De aanpassingen moeten ervoor gaan zorgen dat de snelheid van auto’s beter wordt geremd en dat de situatie voor fietsers verbetert. De bestaande drempels worden steiler en er komen nieuwe drempels bij. Het 30km-gebied wordt uitgebreid tot aan de Groesbeekseweg. Bij het spoor komen opstelvakken voor fietsers en bij verschillende kruispunten komen uitbuigingen waar fietsers kunnen stoppen om daarna makkelijker over te steken. Het kruispunt met de Gerrit van Durenstraat wordt anders vormgegeven.

Planning

Het werk wordt in 2 delen uitgevoerd.

Deel 1: Op 22 juli wordt gestart op het deel tussen de Van Haaptstraat en de Groesbeekseweg. Hier worden de drempels en de opstelvakken voor fietsers bij het spoor aangelegd. In de twee weken daarna worden de opstelvakken bij de kruispunten gemaakt en de drempels tussen de Van Haaptstraat en de Kwekerijweg. De verwachting is dat op 8 augustus deze werkzaamheden gereed zijn.

Deel 2: In de herfstvakantie, vanaf 21 oktober, worden de werkzaamheden hervat. Dan worden de drempels op de Kwekerijweg aangepakt en het kruispunt bij de Gerrit Van Durenstraat. Dat duurt naar verwachting 2 tot 3 weken. (Het kruispunt kan deels buiten de herfstvakantieperiode omdat de impact voor de bereikbaarheid minder groot is)

Rotonde Houtlaan/Heyendaalseweg/Kwekerijweg

Tijdens de bewonersbijeenkomsten over de verkeersmaatregelen op de d’Almarasweg kwam de wens naar voren om het kruispunt van de Houtlaan/Heyendaalseweg/Kwekerijweg veiliger en overzichtelijker te maken. Met de klankbordgroep van de d’Almarasweg zijn verschillende mogelijkheden onderzocht en is een keus gemaakt voor een ovatonde met een fietspad in 1 richting. Dit ontwerp is inmiddels uitgewerkt en de benodigde grond zal worden aangekocht van de Radboud Universiteit. Er wordt met de Radboud Universiteit onderzocht of de inrit naar het parkeerterrein naast Berchmanianum kan worden verplaatst naar de Heyendaalseweg. Hierdoor wordt het mogelijk om het voorterrein van Berchmaniaium verder te vergroenen. De verwachting is dat de aanleg van de rotonde plaatsvindt in de tweede helft van 2025. Zie hier beeld van de rotonde.

Zie hier een eerder artikel het ontwerp van de straat.