Bijeenkomst verkeersveiligheid d’Almarasweg - Kwekerijweg

Onlangs heeft de gemeente besloten om op korte termijn €100.000 te investeren in verkeersveiligheid op de d’Almarasweg – Kwekerijweg. Deze week vond een bijeenkomst plaats met zo’n 40 bewoners en vertegenwoordigers van sportverenigingen en belangenorganisaties om te inventariseren welke ideeën hiervoor zijn.

Op de Kwekerijweg en de d’Almarasweg is de maximum snelheid 30 km/uur maar de meeste automobilisten rijden er harder. De huidige drempels zorgen er onvoldoende voor dat men zich aan de maximum snelheid houdt. Of er meer, hogere of helemaal geen drempels zouden moeten komen, daarover liepen de meningen uiteen. Waar de meeste aanwezigen het wel over eens waren, was dat de veiligheid voor de (vaak jonge) fietsers verbeterd zou moeten worden en dat de bomenlaan moet blijven staan. Daarom werd de suggestie gedaan of het niet mogelijk zou zijn om aan één of aan beide zijden van de weg een vrijliggend fietspad te realiseren, achter de bomen langs. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het gebruiken van meer (zij-)ingangen van sportclubs die nu vaak dicht zijn en om aanpassingen van een aantal specifieke plekken zoals kruispunten en invoegstroken. Voor de korte termijn werd de suggestie gedaan om de rijweg visueel smaller te maken. Bijvoorbeeld door markeringen op de weg of door de rode fietsstroken breder te maken.

Vervolg

De wensen en ideeën worden -waar mogelijk-  verwerkt in  een concreet voorstel dat naar verwachting in oktober wordt voorgelegd aan de bewoners. We gaan dan ook bepalen of (gedeeltelijke) uitvoering voor het eind van dit jaar mogelijk is of dat we eerst extra budget moeten regelen voordat we de gewenste aanpassingen kunnen doen.