Werkzaamheden Heyendaalseweg & duurzaamheid

Wist u dat er bij de werkzaamheden aan de Heyendaalseweg tussen de Groesbeekseweg en de Groenewoudseweg extra inspanningen zijn geleverd om duurzaam te werken?

Duurzame voorbeelden

Om wat mooie voorbeelden te noemen. Zoveel als mogelijk is oud materiaal als klinkers en stoeptegels hergebruikt. Van ¾ van het oude asfalt is na frezen (klein maken) samen met duurzame bitumen een nieuwe funderingslaag gemaakt voor het nieuwe asfalt. Dit scheelt veel aan- en afvoer van materiaal en het ‘opgewerkte’ asfalt heeft ook nog eens een lange levensduur. Er is zogenaamd ‘grasfalt’ gebruikt voor de deklaag, dat wil zeggen dat 30% van de bitumen is vervangen door bindmiddel gemaakt uit de hernieuwbare grondstof olifantsgras. En voor het rode asfalt wordt géén gebruik maken van milieubelastende rode kleurpigmenten. Het nu nog niet zo rood lijkende fietspad wordt in de loop van de tijd steeds roder.

Bij de gekozen wegconstructie is circa 25 ton CO2 vrijgekomen. Bij de traditionele constructie zou dit circa 160 ton CO2 zijn geweest. Een reductie van circa 85%.

Bomen

Ook worden er later in het plantseizoen 9 bomen vervangen en er komen nog 6 bomen bij. De grond rond alle bomen is verbeterd zodat de bomen beter kunnen groeien.

Samen met de bewoners is in het voortraject ook gezocht naar meer ruimte voor groenvakken. Dit is gelukt. Met name ook ter hoogte van de school Klein Heyendaal.

Meer informatie?

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/heijendaal/project/participatieproces-heyendaalseweg