Werkzaamheden d’Almarasweg in de meivakantie

In de meivakantie starten de werkzaamheden op de d’Almarasweg. Er komen onder andere extra drempels, de bestaande drempels passen we aan en we breiden het 30-km gebied uit tot aan de Groesbeekseweg. De aanpassingen moeten ervoor gaan zorgen dat auto’s minder hard gaan rijden en dat de situatie voor fietsers verbetert. Omwonenden ontvangen voor de start van de werkzaamheden nog een brief met daarin meer informatie over de planning. 

Ovotonde

Op een later moment wordt het kruispunt Houtlaan/Heyendaalseweg/Kwekerijweg om gevormd tot een ovatonde (een ovale rotonde). Bij de bijeenkomst over de d’Almarasweg bleek deze aanpassing een wens van veel bewoners. Voor deze omvorming is een grondaankoop nodig. Hierover wordt nu overlegd voor de meest optimale inpassing. Binnenkort wordt een ontwerp gepresenteerd dat in 2025 kan worden aangelegd.