Werken, leren en zorg op afstand

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn en het nieuwe schooljaar er aan zit te komen is het afwachten hoe het thuiswerken, het leren op afstand en het zorg op afstand (bijvoorbeeld digitale consulten) zich gaan ontwikkelen. Afgelopen tijd is in kaart gebracht welk aandeel medewerkers, studenten en patiënten hebben in de hoeveelheid autoverkeer en waar de grootste kansen liggen om het autoverkeer met name in de ochtendspits terug te dringen.

Afhankelijk van de mate waarop het werken, leren en zorg op afstand wordt ingevoerd kunnen deze maatregelen 5 tot 15% minder autoverkeer opleveren in de ochtendspits. Het tijdstip dat er op afstand wordt geleerd, gewerkt of gezorgd bepaalt mede het succes: vroeg in de ochtend of op drukke dagen als maandag, dinsdag en donderdag is het effect het grootst.  De verschillende campuspartners gaan het komend half jaar beleid uitwerken om te zorgen dat er minder en op andere tijden wordt gereisd. (Deels) thuiswerken heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden maar ook voor de inrichting van de werkruimtes (vergaderruimtes, kleine ruimtes om te kunnen videobellen e.d.).Uitgangspunt hierbij is het welzijn en de prestaties van medewerkers, studenten en patiënten.