Werkbijeenkomst Duurzaam Bereikbaar Heijendaal – wat kan beter in uw woonomgeving?

Wat is goed op en rond de campus, en wat kan er beter op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, parkeren, lucht en geluid, openbare ruimte en groen? Die vragen staan centraal tijdens een werkbijeenkomst die gehouden wordt op woensdag 29 september van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur en waarvoor we u graag uitnodigen.

De partners van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal zijn bezig met een visie voor een duurzame en goed bereikbare campus en omgeving. Het moet een gebied worden waar het prettig wonen, werken, studeren en verblijven is, met meer ruimte voor voetgangers, fiets en OV.  Om dat mogelijk te maken ontwikkelen de instellingen op de campus beleid en nemen ze maatregelen om fiets en OV te stimuleren en het aantal auto’s dat naar de campus komt verder terug te dringen. Ook moet er een duidelijke parkeerroute komen. Tegelijkertijd gaat de gemeente aan de slag met voorstellen om de verkeerssituatie op de wegen rondom de campus te verbeteren.

Tijdens de startbijeenkomst In februari zijn de eerste ideeën gepresenteerd en was er gelegenheid te reageren en vragen te stellen. De komende bijeenkomst is daar een vervolg op.

Vragenlijst

Voordat we nadere uitwerkingen en  ontwerpen gaan maken willen we inventariseren bij de omwonenden wat hun wensen en ideeën voor verbetering zijn zodat deze waar mogelijk mee genomen worden in de ontwerpen. Op 29 september gaan we in gesprek over de punten die u vooraf aangeeft in een vragenlijst en die in eerdere gesprekken en onderzoeken zijn benoemd. Deze aanpak hebben we ook afgestemd met de betrokken wijkorganisaties. Voor de vragenlijst gaat u naar: https://new.maptionnaire.com/q/4w2ten4w2f3a.

U kunt de vragenlijst invullen t/m zondag 19 september.

Aanmelden bijeenkomst

Wilt u aanwezig zijn bij de bijeenkomst van 29 september? Meld u dan aan uiterlijk op 19 september aan via *deze link. We hopen dat we de bijeenkomst kunnen houden op de campus. Daar zijn genoeg ruimtes om op voldoende afstand met elkaar in gesprek te gaan. Mocht tijdens de persconferentie op 20 september blijken dat een fysieke bijeenkomst eind september toch niet mogelijk is dan doen we de bijeenkomst digitaal. Wie zich heeft aangemeld krijgt enkele dagen voor de bijeenkomst nog nader bericht over de exacte locatie of een vergaderlink.

*Werkt de link niet? Kopieer dan de volgende tekst in uw adresbalk:
https://www.nijmegen.nl/formulieren/aanmelden-werkbijeenkomst-duurzaam-bereikbaar-heijendaal/