Vernieuwing station Heyendaal

In het eerste kwartaal van volgend jaar start de verbouwing van Station Heyendaal. Met die verbouwing moet het verouderde station, dat niet meer berekend is op het groeiende aantal reizigers, weer toekomstbestendig worden. Het ontwerp van het station en de directe omgeving wordt op woensdagavond 14 juni gepresenteerd.

Station Heyendaal is geopend in 1972 en inmiddels behoorlijk uit haar jasje gegroeid. Op dit moment is er sprake van 7.200 in- en uitstappers per dag. Het station en de directe omgeving is niet meer berekend op deze aantallen. Daarom wordt het station verbouwd en wordt ook de omgeving van het station aangepakt.

Bij de verbouwing worden de perrons verbreed en komen er voldoende overdekte wachtplaatsen. Er is ook gekeken naar toegankelijkheid en vergroening van het station, waarbij een prettige verblijfsruimte ontstaat. Zo wordt aan de HAN-zijde de scherpe overgang van busperron naar de spoorkuil verlaagd. Hierdoor wordt een veel meer open verbinding gelegd tussen de 2 niveaus en gaat het dienen als ontmoetingsplek. De bouw gaat naar verwachting een jaar duren.

Ingenieursbureau RHDHV heeft samen met provincie, gemeente en ProRail een ontwerp gemaakt voor het station. Hierbij is ook is de inbreng van belanghebbenden en wensen van omwonenden meegenomen. Dat ontwerp wordt op woensdagavond 14 juni gepresenteerd tijdens een inloopavond in de aula van de HAN, Kapittelweg 33. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 20.30 uur. Tijdens de avond presenteert de gemeente ook een voorstel voor de inrichting van de Verlengde Groenestraat. Dit ontwerp is tot stand gekomen na gesprekken met de bewoners en andere belanghebbenden. Op basis van de reacties op de avond kan het ontwerp nog worden aangepast.