Sloopwerkzaamheden Radboudumc

Allereerst wordt het asbest en chroom-6 op verantwoorde wijze gesaneerd. Daarna start de daadwerkelijke sloop waarbij alle herbruikbare materialen op duurzame, circulaire wijze worden gedemonteerd om zoveel mogelijk materiaal te sorteren, hoogwaardig te kunnen hergebruiken of recyclen. Deze sloop gaat logischerwijs gepaard met de aan- en afvoer van materieel en de afvoer van sloopmateriaal. Om de overlast op het terrein van het Radboudumc en het wegennet van Nijmegen te beperken zijn strikte afspraken gemaakt.

LandschapsparkNaar verwachting zijn medio 2027 alle gebouwen aan de westflank (Philips van Leydenlaan) gesloopt. Op het vrijgekomen terrein komt dan een aantrekkelijk landschapspark met veel oude en nieuwe bomen. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding.  

Meer weten? Kijk dan op deze pagina: Sloop westflank - Radboudumc