Schoon, sociaal en slim reizen in Nijmegen

Nijmegen gaat de komende jaren nog flink groeien. Meer mensen betekent meer reisbewegingen. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, kan de automobiliteit niet evenredig meegroeien. Daar is niet genoeg ruimte voor. Daarom moeten we ons meer verplaatsen op manieren die minder ruimte vragen, zoals lopen of fietsen, met het OV of deelmobiliteit. Zo creëren we ook ruimte voor andere grote opgaven in de stad, zoals vergroening, klimaatadaptatie en de energietransitie. In juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een versnelling van de mobiliteitstransitie. Nu ligt er een plan waarin is beschreven wat er concreet moet gebeuren om dit te bereiken:

  • Een bereikbare stad via alle vervoersmogelijkheden: Met meer ruimte voor voetgangers en beter toegankelijke routes, een compleet fietsnetwerk met voldoende stallingsvoorzieningen en een betere doorstroming op de S100.
  • Meer ruimte voor actieve mobiliteit en andere ruimtelijke opgaven: Denk aan meer ruimte op straat om te verblijven en minder parkeerruimte voor auto's, het verbeteren van de verkeersveiligheid, meer 50 km/uur wegen worden 30 km/uur en daarmee veiliger en groener. Ook worden duurzamere mobiliteitskeuzes gestimuleerd. 
  • Meer en betere alternatieven voor de eigen auto: Zoals meer stadsrandhubs, dat zijn plekken om te parkeren buiten de stad om vervolgens met ander vervoer naar de stad te gaan. En zeer goed openbaar vervoer. Maar ook deelmobiliteit dat voor iedereen beschikbaar is. Hierbij is er oog voor vervoersongelijkheid: sommige mensen hebben weinig opties om te reizen omdat zij dit bijvoorbeeld niet kunnen betalen, angstig zijn of omdat zij niet kunnen fietsen of autorijden. De gemeente Nijmegen wil iedereen, ook deze inwoners, voldoende mogelijkheden bieden om zich te verplaatsen.
  • ‘Nieuw Nijmegen’ en de bestaande stad meer in balans: Bij nieuwe woningen houden we al rekening met de mobiliteitsveranderingen. Er is minder parkeerruimte voor auto's en meer ruimte voor fietsen, voetgangers en deelmobiliteit. In de openbare ruimte worden geen parkeerplaatsen meer aangelegd. In de ‘nieuwe stad’ beschikt niet iedereen meer over een parkeerplaats. In de oude stad, het Nijmegen van nu, is dit anders. De gemeente wil geen grote verschillen tussen bestaande en nieuwe wijken: iedereen heeft te maken met de mobiliteitsveranderingen. In de bestaande stad speelt daarbij het invoeren van betaald parkeren en het aanbieden van deelmobiliteit.

Participatie: in gesprek met verschillende groepenDe mobiliteitstransitie raakt inwoners, bezoekers, ondernemers en instellingen. Daarom gaat de gemeente met verschillende groepen in gesprek. Sommige thema’s vragen om stadsbrede gesprekken. Zoals het plan om meer 50 km/uur wegen aan te passen naar 30 km/uur wegen. Andere thema’s vragen om een gebieds- of locatie specifieke aanpak. Bijvoorbeeld de aanpassing van een specifieke weg. In het participatieplan dat bij het uitvoeringsprogramma hoort, staat de aanpak hiervoor beschreven.