Save-the-date 29 september – werkbijeenkomst Duurzaam Bereikbaar Heijendaal

In februari hebben de partners van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal hun ambities voor een duurzame en goed bereikbare campus gepresenteerd. Voordat we concrete plannen gaan uitwerken willen we graag in gesprek met de omwonenden van de campus. Daarvoor organiseren we een bijeenkomst op woensdagavond 29 september.

De instellingen gaan zich inspannen om het aantal auto’s dat in de spits naar de campus komt terug te dringen. Daarmee ontstaat ruimte om de wegen eromheen zo in te richten dat er meer ruimte komt voor voetgangers, fiets en OV.  Tijdens de bijeenkomst van 29 september willen we graag van u horen wat er verbeterd kan worden op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, lucht en geluid, openbare ruimte en groen. Noteert u 29 september alvast in uw agenda? In de nieuwsbrief van begin september leest u hier meer over.