Reactienota: overzicht vragen en antwoorden startbijeenkomst

Op 4 februari 2021 vond een digitale informatiebijeenkomst plaats voor bewoners rondom de campus en andere belangstellingen. De reactienota geeft een overzicht van alle vragen en antwoorden van deze startbijeenkomst.

Eind vorig jaar hebben de onderwijsinstellingen op de Campus Heijendaal, het Radboudumc, de vervoerders, de Provincies Gelderland en Limburg en de gemeente Nijmegen de ambitie uitgesproken om  Heijendaal groener te maken, met meer ruimte voor  voetgangers, fietsers en het OV.  De aanpak moet een positief effect opleveren op de totale verkeersstromen, de verkeersveiligheid en de parkeerdruk  op Heijendaal en omgeving. Daarmee zijn we begonnen aan een omvangrijke klus die vele jaren in beslag gaat nemen.  Op 4 februari was er een digitale startbijeenkomst voor de bewoners rondom de campus en andere belangstellenden. Daarbij waren zo’n 250 mensen aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was om de eerste ideeën toe te lichten en om vragen, reacties en suggesties op te halen en die waar mogelijk al te beantwoorden. Veel vragen gingen over het proces, over verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Alle vragen en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst, maar ook daarvoor of na afloop zijn binnengekomen zijn nu per thema gebundeld en voorzien van een reactie.

De reactienota vindt u hier.