Park Brakkenstein

Het monumentale Park Brakkenstein wordt in oude luister hersteld. De lanenstructuur en de beplanting zoals die in de jaren 30 van de vorige eeuw is bedacht, komen weer zoveel mogelijk terug. De werkzaamheden starten naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 en gaan ongeveer 4 maanden duren.

De basis voor het huidige Park Brakkenstein werd in de jaren 1930-1932 gelegd door tuinarchitect Samuel Voorhoeve. In de loop van de tijd is die structuur verdwenen en is de beplanting verwilderd. Sommige beplanting is verdrongen en ook zijn de loofbomen niet allemaal meer vitaal genoeg. Nu gaan we het park weer terugbrengen naar de oorspronkelijke opzet. We maken het klaar voor de toekomst en geven het weer de allure en uitstraling van een historisch park.

Dit doen we onder andere door het toevoegen van inheemse soorten beplanting met een grotere variëteit en hogere sierwaarde. Daarnaast komen er andere hekken en nieuw meubilair in het park. Omdat het park een Rijksmonument is, is het ontwerp gemaakt in overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Op dit moment loopt de vergunningaanvraag. Woensdag 14 december was er een informatieavond voor omwonenden en betrokkenen. De presentatie van de informatieavond en meer informatie over het herstel van het park is te vinden op Mijnwijkplan – Brakkestein herstel park.