Onderzoek verbeteren verkeerssituatie

Een belangrijke doelstelling van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal is het verbeteren van de verkeersituatie op de wegen rondom de campus. Zowel uit eerder onderzoek door Bureau Goudappel Coffeng als bij een enquête onder de omwonenden komen de Kapittelweg/Laan van Scheut en de (kruispunten met de) Heyendaalseweg als belangrijkste knelpunten naar voren.

Knelpunten

Op de Kapittelweg ontstaan de problemen vooral bij de ingangen van de parkeergarages, Op de Heyendaalseweg is het grootste knelpunt dat hier in de spits meer verkeer rijdt dan de weg kan verwerken. Deze situatie verbetert als er minder autoverkeer naar de campus komt en we het autoverkeer zoveel mogelijk via andere routes leiden. Een duidelijke parkeerroute kan hierbij helpen en gaat ook het zoekverkeer rondom te campus tegen.

De campusinstellingen hebben de ambitie om in de spits 20% minder auto’s naar de campus te laten komen, bijvoorbeeld door medewerkers en studenten te stimuleren om minder of op andere manieren naar de campus te laten reizen.  (linkje naar thema’s op nieuwe pagina initiatieven). Door vervolgens de vrijgekomen ruimte in te zetten voor voetgangers, fietsers en OV voorkomen we dat de ruimte weer wordt ingenomen door ander (doorgaand) autoverkeer.

Voorstellen

Veel omwonenden van de campus hebben bezwaren tegen de voorgestelde oplossing om een deel van de Heyendaalseweg alleen maar toegankelijk te maken voor voetgangers, fietsers en OV. Daarom hebben we  omwonden gevraagd om met alternatieve oplossingen te komen. Deze suggesties zijn samen met nog andere ideeën doorgerekend door Bureau Goudappel Coffeng. ( + kaartje)

  1. Knip voor het autoverkeer noordzijde Heyendaalseweg (ter hoogte van spoorviaduct)
  2. Knip op de Kapittelweg aan de kant van de Heyendaalseweg.
  3. Rondje Heijendaal voor autoverkeer in tegenstelde richting als de bus (m.u.v. Philips van Leydenlaan)
  4. Knip Houtlaan (direct ten westen van de Heyendaalseweg) in combinatie met het doortrekken van de Erasmuslaan naar Driehuizerweg als parkeerroute
  5. Knip Erasmuslaan (direct ten westen van de Heyendaalseweg)
  6. Knip Kwekerijweg tussen Heyendaalseweg en Driehuizerweg

Bij alle berekeningen is net als bij het eerste voorstel uitgegaan van 20% minder autoverkeer in de spits.

Verkenning varianten Campus Heijendaal.

Vervolg

De eerste uitkomsten laten zien dat voor iedere variant geldt dat het op sommige wegen rustiger wordt en op andere wegen drukker. Geen van de onderzochte voorstellen levert zonder meer het gewenste resultaat, maar voor sommige oplossingsrichtingen kunnen we wel verder onderzoeken of er aanvullende maatregelen of variaties mogelijk zijn die bijdragen aan het gewenste resultaat. Hierover gaan we binnenkort in overleg met een bewonersafvaardiging van de omliggende wijken. Wordt vervolgd.