Nijmegen gaat voor schone en efficiënte stadslogistiek

De gemeente Nijmegen heeft nieuw beleid vastgesteld om logistiek en bevoorrading efficiënter en schoner te maken. Naast de drie zero-emissiezones voor stadslogistiek die vanaf 1 januari 2025 moeten gaan bijdragen schonere logistiek, wil de gemeente ook aan de slag met slimmere bevoorrading zodat er ook minder vrachtwagens de stad in komen.

Keuzes en vervolgstappen

In overleg met een denktank met onder andere transportbedrijven, hubs [verzamel- en distributiepunten] en binnenstadondernemers zijn de volgende strategische keuzes en vervolgstappen bepaald:

  • Bevorderen van verduurzaming van de logistiek, uitbreiding van stadsdistributiehubs en het gebruik van (langzame) uitstootvrije voertuigen in de zero emissiezones [uitstootvrije zones]
  • Actief sturen op de vermindering van inefficiënte ritten en transportkilometers
  • Ruimte realiseren voor logistieke hubs via bestemmings- en omgevingsplannen
  • Ondersteunen van de realisatie van microhubs zoals pakketkluizen en afhaalpunten
  • Logistiek opnemen als onderdeel van gebiedsontwikkelingen en eisen opnemen in overeenkomsten

Bijlage: Beleidsaanpak_stadslogistiek_Nijmegen