Nieuwe spiegelgroep

Een groep van acht betrokken omwonenden en medewerkers van de campus gaat de komende tijd meekijken met en adviseren over de communicatie en participatie van de verschillende ontwikkelingen op en rondom de Campus Heijendaal.

Plannen voor de toekomst

Op en rondom de campus Heijendaal spelen de komende jaren veel verschillende ontwikkelingen. Het samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar Heijendaal werkt aan bereikbaarheidsmaatregelen en station Heyendaal wordt verbouwd. Daarnaast hebben het Radboudumc en de Radboud Universiteit allebei nieuwbouwplannen en de instellingen op de campus en de gemeente willen een toekomstvisie opstellen voor de gehele campus. Verder wordt er ten noorden van de campus gewerkt aan nieuwbouw van de GGD en de herontwikkeling van de oude GGD locatie. Tot slot is er een bewonersinitiatief met als doel om een groene corridor langs het Nijmeegse spoor te realiseren.

Betrokken bewoners

Elk plan heeft eigen inhoudelijke afwegingen en een apart traject om de omgeving te betrekken. Er is een spiegelgroep opgericht om de informatievoorziening voor de omgeving overzichtelijk te houden. Dit voorkomt ook dat er verwarring ontstaat door verschillende participatietrajecten en dat de plannen inhoudelijk niet goed op elkaar zijn afgestemd. Met een spiegelgroep ontstaat er een helikopterview waarmee het overzicht en de samenhang in de projecten en processen behouden kan worden. De deelnemers kijken actief mee en signaleren op tijd waar het mis gaat of dreigt te gaan. Het perspectief van de bewoners en ondernemers in het gebied is hierin leidend. Begin september vond de oprichtingsvergadering plaats waarbij afspraken zijn gemaakt over de rol en de werkwijze van de spiegelgroep. Het eerste onderwerp waarover de spiegelgroep gaat meepraten is het participatieplan voor de gebiedsvisie Campus Heijendaal.