Nieuwe mobiliteitsmakelaar regio Arnhem-Nijmegen van start: Marc Kemink

Op 8 juli 2019 is Marc Kemink begonnen als nieuwe mobiliteitsmakelaar in de Regio Arnhem Nijmegen. Marc is de opvolger van Arno van der Steen.

De mobiliteitsmakelaar is werkzaam binnen het programma Slim & Schoon Onderweg Regio Arnhem-Nijmegen in samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden. Hij adviseert werkgevers en bedrijvenverenigingen wat Slim Werken en Slim Reizen kan betekenen voor hun organisatie of bedrijventerrein. Hierbij kijkt hij samen met de werkgevers naar hun mobiliteitsgerelateerde behoeften en/of vragen, zoals  het vergroten van de bereikbaarheid van de werklocaties, verlagen van parkeerdruk, verduurzamen van de mobiliteit, vergroten van de vitaliteit van werknemers, beheersen van de mobiliteitskosten, het oplossen van mobiliteitsvragen bij personeelswerving en het optimaliseren van ruimtegebrek.

Marc zoekt naar passende oplossingen voor werkgevers en hun medewerkers. Als mobiliteitsmakelaar tracht hij steeds een goede match tussen vraag en aanbod te vinden. Hij onderhoudt hiervoor rechtstreekse lijnen met professionele aanbieders/dienstverleners.

Ruime ervaring

Marc Kemink werkt al 23 jaar in het vakgebied van personenmobiliteit, gericht op werkgevers, werknemers en bezoekers met betrekking tot woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Hij was eerder mobiliteitsmakelaar in de Drechtsteden en IJmond en heeft vele werkgevers geholpen bij het helder krijgen van hun mobiliteitsgerelateerde vragen, heeft hen geadviseerd en begeleid bij de implementatie van mobiliteitsoplossingen.

Marc is bereikbaar via mobiliteitsmakelaar@vno-ncwmidden.nl.