Nieuw parkeerbeleid in de strijd tegen parkeeroverlast

Op verschillende plekken in de stad is sprake van parkeeroverlast. Die overlast ontstaat vaak doordat mensen die niet willen betalen voor parkeren, uitwijken naar omliggende wijken. Het gevolg daarvan is dat de bewoners in die wijken hun auto niet meer kwijt kunnen. Om deze parkeeroverlast tegen te gaan, zijn er sinds begin dit jaar nieuwe afspraken
gemaakt over parkeren in Nijmegen, waarbij een parkeervergunning voor bewoners nog maar 1 euro per maand kost voor de eerste auto.

Betaald parkeren

Vindt u dat er in uw straat of buurt vaak teveel auto’s geparkeerd staan? Het invoeren van betaald parkeren kan dit oplossen. Het betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als een meerderheid in de buurt aangeeft graag betaald parkeren te willen én als uit tellingen naar voren komt dat er daadwerkelijk sprake is van parkeerdruk. Meer informatie vindt u op de website van Gemeente Nijmegen