Meten is weten

De verkeerscijfers hebben we nu voor iedereen inzichtelijk gemaakt door middel van een dashboard. Hierop kan iedereen zien hoeveel auto’s er gemiddeld rijden, en of er -per meetpunt- sprake is van een afname of een toename. De cijfers zijn steeds de gemiddelde aantallen op werkdagen, gedurende 3 weken in maart en in oktober. Dit zijn relatief drukke maanden. Het dashboard wordt 2x per jaar bijgewerkt.

Hoe werkt het?
Door te klikken op de pijltjes op de kaart komen de cijfers per locatie in beeld, in beide richtingen. De diagrammen laten de gemiddelde hoeveelheid verkeer gedurende 3 weken zien, in de ochtend- en avond spits en gedurende de hele dag. Door met de muis over de diagrammen te gaan komen de aantallen in beeld