Living lab Campus Heijendaal: op weg naar een schone en veilige campus

In september 2019 start Living lab Campus Heijendaal een onderzoek hoe het dagelijkse goederentransport van en naar campus Heijendaal schoner, duurzamer, innovatiever en veiliger kan. Daarnaast worden concrete uitvoeringsmaatregelen genomen voor de zorglogistiek op de campus, met als doel dit te op te schalen naar de regio Arnhem NijmegenLiving lab Campus Heijendaal is een samenwerkingsverband van de HAN, het Radboudumc, Kennis DC Logistiek Gelderland en de Radboud Universiteit. Voor het uitvoeren van onderzoeken naar last mile (zorg)logistiek ontvangen HAN en partners wetenschapssubsidie. Bekijk de animatie van het Living Lab Campus Heijendaal.

Subsidie voor uitbreiding logistieke onderzoeken

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de subsidieaanvraag gehonoreerd van het HAN-lectoraat Logistiek & Allianties (KennisDC Logistiek Gelderland) voor de oprichting van het ‘Living Lab Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH)’. De totale begroting van het meerjarige project bedraagt ruim 2,1 miljoen euro. Dit betekent dat o.a. de logistieke onderzoeken van het Living Lab Heijendaal in Nijmegen worden uitgebreid.

Veilige en duurzame verkeersstromen

Elke werkdag is het een drukte van belang op Heijendaal, de campus van de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de HAN University of Applied Sciences in Nijmegen. Met dagelijks zo’n 50.000 bezoekers en het nodige goederentransport is het een hele kunst om alle verkeersstromen veilig en duurzaam te laten verlopen. Om dat nog beter te kunnen doen, hebben de 3 instellingen een overeenkomst getekend onder de naam Living lab Campus Heijendaal.

Onderzoeksvragen

Door bijvoorbeeld goederen aan de rand van Nijmegen te leveren en van daaruit met emissievrij (elektrisch) vervoer in zo weinig mogelijk ritten naar de campus te brengen, is er minder verkeer en minder CO2-uitstoot. Maar hoe los je zo’n logistieke puzzel zo efficiënt mogelijk op? En is deze manier van goederenlogistiek voor alle partijen betaalbaar? Wat zijn geschikte transportmiddelen? Dat wordt de komende jaren onderzocht in het Living lab, door onder andere onderzoekers van de deelnemende instellingen maar ook partners als de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en leveranciers en andere instellingen mogen experimenten inbrengen en/of ondersteunen.