Kanunnikenbuurt straks weer klaar voor de toekomst

De openbare ruimte (de straat, de stoep, de riolering, de groenplekken) in de Kanunnikenbuurt is aan vervanging toe. Daarom heeft gemeente Nijmegen besloten om deze de komende jaren aan te pakken, zodat de wijk weer klaar voor de toekomst.

In dit project is veel aandacht voor duurzaamheid, hergebruik van materialen en participatie, met als doel een leefbare buurt in te richten die klaar is voor de toekomst. Veranderingen van het klimaat, veranderingen in hoe we ons verplaatsen en veranderingen in het energielandschap hebben invloed op hoe de openbare ruimte er in de toekomst uit kan gaan zien. De gemeente Nijmegen ontwerpt samen met betrokkenen een inrichting van de openbare ruimte die de komende 50 jaar mee kan.  

Tot de zomer (2023) haalt de gemeente Nijmegen veel informatie op in verschillende onderzoeken. Zo is in een vragenlijst gevraagd hoe bewoners de openbare ruimte ervaren, wat bewoners vinden dat goed gaat en wat beter kan. Ook is gevraagd of bewoners mee willen doen aan een bewonerswerkgroep. Met de bewonerswerkgroep wordt verdieping gezocht in onderwerpen zoals klimaat, duurzaamheid, mobiliteit en natuur en uiteindelijk de ontwerpen.

Meer informatie over het project vindt u hier op mijnwijkplan. Heeft u vragen over het project of wilt u op de hoogte blijven? U kunt dan mailen naar kanunnikenbuurt@nijmegen.nl.