Inloopbijeenkomst studentenhuisvesting Groenewoudseweg

De SSH& en gemeente Nijmegen werken aan een plan om op de huidige locatie van de GGD aan de Groenewoudseweg huisvesting voor studenten te realiseren. De GGD verhuist naar de prof. Bellefroidstraat, schuin tegenover de Veiligheidsregio.

In Nijmegen is er een groeiend tekort aan studentenkamers. De gemeente en SSH& hebben een grote opgave om huisvesting voor alle studenten te voorzien. Op de huidige GGD-locatie is een studentenhuisvesting gepland voor circa 190-200 studenten. De nieuwbouw bestaat uit een ensemble van 3 kleinere gebouwen met 3 tot 4 lagen. Zo wordt ook de aansluiting gezocht bij de naastgelegen woningen. De gebouwen worden omringd met een groene zone die als buffer dient voor de omliggende woningen. Het binnenterrein heeft ook een groen karakter en geeft de studenten mogelijkheden om te verblijven.

Inloopbijeenkomst

In oktober 2020 is al een (digitale) bijeenkomst georganiseerd over deze ontwikkeling. Op 3 november wordt er opnieuw een inloopavond georganiseerd van 17:00 tot 20:00 uur in het GGD gebouw aan de Groenewoudseweg 275. Tijdens deze bijeenkomst wordt verteld wat er de afgelopen periode is gebeurd, wat er is gedaan met de inbreng van omwonenden en hoe de volgende fases er uitzien.