Informatiebijeenkomst Park Brakkenstein

De gemeente Nijmegen wil het monumentale Park Brakkenstein in oude luister herstellen en de lanenstructuur en beplanting weer zoveel mogelijk terugbrengen. Na een bijeenkomst in december en een rondgang (eind maart) met een vertegenwoordiging van betrokkenen/belanghebbenden, wethouder Cilia Daemen, en enkele deskundigen, is een nieuw besluit genomen over hoe om te gaan met de bomen. Op dinsdagavond 6 juni vindt een informatiebijeenkomst plaats over het nieuwe besluit en het vervolgproces. 

In de loop van de tijd is de lanenstructuur verdwenen en de beplanting verwilderd. De gemeente wil het park weer de allure en uitstraling van een historisch park geven. De beplanting wordt deels verwijderd en vervangen. Paden worden opgeknapt en aangelegd en komt er meubilair. De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 juni van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur, in het Maria Montessorigebouw aan de Thomas Van Aquinostraat 4. Meer info, het nieuwe besluit en de herziene rooitekening vindt u hier.