Hoe houden we Nijmegen bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk?

Nijmegen groeit de komende jaren met zo’n 10%. Om de stad leefbaar te houden kan het autogebruik niet mee groeien. Dat vraagt om keuzes. De gemeente wil meer ruimte maken voor voetgangers, de fiets en het openbaar vervoer, maar ook voor groen, speel- en leefruimte. Dit betekent minder ruimte voor eigen autogebruik en –bezit. 

Nijmegen Goed Op Weg

Het stadsbestuur maakte een agenda om de mobiliteit in Nijmegen ruimtelijk zo slim mogelijk in te richten. Het is een uitwerking van eerder vastgesteld beleid (Nijmegen Goed Op Weg), de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord. Er worden keuzes voorgesteld om maatregelen sneller uit te voeren. Eén van de thema’s uit de agenda is het verblijfsvriendelijker maken van de binnenstad, met meer ruimte voor onder andere groen en een minder prominente plek voor de auto. Verder wil het stadsbestuur inzetten op de fiets, lopen, deelmobiliteit en het OV. Ook verkent het college of er meer wegen binnen de bebouwde kom van 50 km/u naar 30 km/u kunnen gaan. Dat verbetert onder andere de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn de spelregels rondom ‘invoering gereguleerd parkeren’ en ‘transferia verbeteren’ onderdeel van de agenda. De agenda wordt 7 juni besproken in de gemeenteraad. Hierna gaat het college aan de slag met een uitvoeringsprogramma en participatieplan. Lees hier meer over de agenda.