HAN en partners ontvangen wetenschapssubsidie voor last mile (zorg)logistiek

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de subsidieaanvraag gehonoreerd van het HAN-lectoraat Logistiek & Allianties (KennisDC Logistiek Gelderland) voor de oprichting van het ‘Living Lab Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH)’. De totale begroting van het meerjarige project bedraagt ruim 2,1 miljoen euro. Dit betekent dat o.a. de logistieke onderzoeken van het Living Lab Heijendaal in Nijmegen worden uitgebreid.

Het lectoraat Logistiek & Allianties van de HAN University of Applied Sciences, de penvoerder van dit project, heeft onder aanvoering van dr. Dennis Moeke een uniek en breed consortium tot stand gebracht. Verschillende maatschappelijke partners uit de (semi-) publieke sectoren en bedrijfsleven nemen deel. Naast onderzoekers van de HAN leveren ook onderzoekers van de VU, TU/e, RU, Saxion Hogeschool en Windesheim een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Binnen het project worden twee fieldlabs ingericht: het Heijendaal fieldlab in Nijmegen en het Carinova (zorglogistieke) fieldlab in Deventer.

Waarom deze fieldlabs?

De fieldlabs zijn zowel een fysieke locatie, als een aanpak, waarin gebruikers, kennisinstellingen, publieke en private organisaties gezamenlijk multidisciplinair onderzoek doen, experimenteren en innoveren in een real-life context ter ondersteuning van onder andere de volgende maatschappelijke uitdagingen:

·        Reductie van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof in de stad en woonwijken.

·        Vermindering van verkeersdrukte in de stad en woonwijken.

·        Bevorderen van de positieve gezondheid van kwetsbare burgers.

·        Betaalbaarheid van zorg, hulp en ondersteuning.

Heijendaal fieldlab

Het Heijendaal fieldlab richt zich op het ontwikkelen van beproefde logistieke concepten voor emissievrije, gebundelde en efficiënte ‘last-mile’ oplossingen richting de campus Heijendaal in Nijmegen, met de nadrukkelijke ambitie dat deze concepten en geleerde lessen overdraagbaar zijn naar andere organisaties en praktijksituaties. De campusinstellingen HAN, Radboud Universiteit en Radboudumc hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om met gezamenlijke bevoorrading te experimenteren. Door de manier van bevoorrading te verbeteren kunnen lagere emissies, kosten en congestie (minder voertuigen) worden gerealiseerd en kunnen tegelijkertijd het serviceniveau en de veiligheid worden verbeterd. “Hoe, in welke mate en onder welke voorwaarden, is onderwerp van het onderzoek”, aldus dr. ir. Enide Bogers, die het onderzoek voor Heijendaal leidt. Tevens wordt aandacht besteed aan het slimmer organiseren van afvalstromen.

Naast de HAN, Radboud Universiteit en Radboudumc zijn onder andere SimplyMile, CB, UTS Verkroost, de Gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland intensief betrokken bij dit fieldlab.