Gebiedsvisie Campus Heijendaal en mobiliteit

Tijdens de bijeenkomst is toegelicht hoe de gemeente ervoor wil zorgen dat de stad bereikbaar blijft terwijl deze de komende jaren verder groeit. Daarnaast zijn de eerste denkrichtingen voor de gebiedsvisie en het thema mobiliteit gepresenteerd en was er gelegenheid om hierop te reageren. Een belangrijk uitgangspunt in de denkrichtingen van de initiatiefnemers is dat zij meer ruimte willen geven aan wandelaars en fietsers in het gebied. Dit door bestaande voet- en fietsnetwerken te verbeteren en een aantal nieuwe routes over de campus te introduceren. Om de oversteekbaarheid en de verkeerveiligheid in het gebied te verbeteren, is het voorstel om de snelheid voor auto’s te verlagen naar 30 km/u. De wegen op de campus, waaronder de Heyendaalseweg en Kapittelweg, blijven open voor doorgaand autoveer. Daarmee gaat idee om de campus af te sluiten voor doorgaand autoverkeer (via een zogenaamde ‘knip’) niet door.

Wilt u meer weten over de denkrichtingen voor mobiliteit die op 11 juli zijn gedeeld? Op de website MijnWijkplan kunt u onder ‘bestanden’ de presentaties van deze bijeenkomst terugvinden. Ook andere informatie over dit project is op deze website verzameld.