Flinke oogst aan ideeën tijdens eerste werkbijeenkomst gebiedsvisie

De gemeente en de instellingen op Campus Heijendaal (Radboud Universiteit, Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) werken aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor het campusgebied. In deze gebiedsvisie staan afspraken op hoofdlijnen over de inrichting van het gebied voor de middellange (2030) en lange termijn (2040). Door samen te werken aan een toekomstplan kan de ruimte beter worden benut en kunnen plannen beter op elkaar worden afgestemd. Op 12 januari van dit jaar vond hierover een drukbezochte werkbijeenkomst plaats voor belanghebbenden.

Tijdens deze eerste bijeenkomst is de aanleiding en de opgaven voor deze visie toegelicht. De deelnemers gaven aan wat de belangrijkste kansen en zorgen zijn. Met de opbrengst van de bijeenkomst  wordt nu samen met stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan gewerkt aan de eerste denkrichtingen voor de gebiedsvisie. Die denkrichtingen worden de komende maanden getoetst in werkbijeenkomsten bij gebruikers van de campus, bewoners en organisaties uit de omgeving. Omdat de uitwerking van de denkrichtingen meer tijd vraagt dan verwacht, is de eerstvolgende werkbijeenkomst ‘Verplaatsen en Verbinden’ uitgesteld. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt vóór de zomervakantie.

Op de hoogte blijven?

Heeft u de eerste bijeenkomst gemist en wilt u graag uitgenodigd worden voor de vervolgbijeenkomsten? Meldt u aan voor de mailinglijst via campusheijendaal@nijmegen.nl.