Enquête fietsroute op het spoorviaduct St. Annastraat

In de enquête is onder andere gevraagd naar de gebruikers fietsroute, doel en bestemming, alternatieve routes en naar suggesties voor het verbeteren van de fietsroutes. In totaal hebben meer dan 1.200 mensen de enquête ingevuld. Uit de enquête volgt duidelijk dat de route over het viaduct in de Sint Annastraat voor heel veel fietsers de meest handige en directe route is maar dat fietsers het er wel erg druk vinden en conflicten met voetgangers en andere fietsers ondervinden. De uitkomsten worden gebruikt om plannen te maken om deze drukke fietsroutes verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door alternatieve routes te verbeteren of aan te leggen, zodat het viaduct in de Sint Annastraat wordt ontlast.