Concept-visie gebiedsvisie Campus Heijendaal gereed

Er ligt een concept-gebiedsvisie voor de Campus Heijendaal. Tijdens een webinar vorige week en een inloopbijeenkomst afgelopen dinsdagmiddag kon iedereen zien hoe de input uit de drie participatiesessies is vertaald in de visie.

De visie is opgesteld aan de hand van een viertal thema’s:

  • Vitale en verbonden campus met de uitgangspunten voor mobiliteit en bereikbaarheid;
  • Natuurlijke, groene landgoedcampus over de uitgangspunten voor groen en ecologie;
  • Levendige, stedelijke campus waarin beschreven wordt hoe wordt omgegaan met de verschillende functies op de campus;
  • Toekomstbestendige, flexibele campus waarin is vastgelegd hoe moet worden omgegaan met energie en circulariteit.

Heeft u de bijeenkomsten gemist?
Het webinar is terug te kijken via webinar terugkijken. 
Voor meer informatie over de gebiedsvisie kunt u ook terecht op https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/gebiedsvisie-campus-heijendaal.

Laatste participatiebijeenkomst na de zomervakantie
De vierde en laatste participatiebijeenkomst die afgelopen dinsdag is afgelast vanwege het EK, wordt verplaatst tot na de zomervakantie.