Betrokken bij Heijendaal en affiniteit met communicatie? Lees vooral verder!

In de omgeving van de campus Heijendaal spelen heel veel verschillende initiatieven. Het samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar Heijendaal werkt aan maatregelen om de campus en omgeving op een duurzame manier bereikbaar te houden. Station Heyendaal wordt verbouwd om de alsmaar groeiende hoeveelheid reizigers op te kunnen vangen. Het Radboudumc en de Radboud Universiteit hebben allebei nieuwbouwplannen en de instellingen op de campus en de gemeente willen een toekomstvisie opstellen voor de gehele campus. Ten noorden van de campus wordt gewerkt aan nieuwbouw van de GGD en de herontwikkeling van de oude GGD locatie en is er een bewonersinitiatief om te komen tot een groene corridor langs het Nijmeegse spoor. 

Spiegelgroep

Al deze plannen hebben eigen inhoudelijke afwegingen en een eigen traject om de omgeving bij de plannen te betrekken. We willen voorkomen dat de informatievoorziening voor de omgeving onoverzichtelijk wordt, of dat verwarring ontstaat door de verschillende participatietrajecten, maar ook dat de plannen inhoudelijk niet goed op elkaar zijn afgestemd,  Daarom willen we een spiegelgroep oprichten die met een helikopterview het overzicht en de samenhang in de projecten en processen bekijkt, en signaleert waar het mis gaat of dreigt te gaan. Steeds vanuit het perspectief van de bewoners en ondernemers in het gebied.

Oprichtingsbijeenkomst

Woont u in het gebied, of heeft u er een bedrijf? Hebt u affiniteit met de plannen in de wijk, en met communicatie en participatie? Misschien is deelname aan de spiegelgroep dan iets voor u. Op 7 september van 19.00 tot 21.00 uur willen we in een eerste open werksessie samen met bewoners en bedrijven in het gebied de werkwijze en spelregels  van de spiegelgroep uitwerken. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info@duurzaambereikbaarheijendaal.nl. Doe dit vóór maandag 5 september.