Betere luchtkwaliteit door slimmere en schonere bevoorrading

De gemeente wil vanaf 2025 een zero-emissie zone stadslogistiek invoeren op de campus Heijendaal. Dat betekent dat vrachtwagens en bestelauto’s die de campus bevoorraden dan geen CO2 meer mogen uitstoten. Intussen werken de instellingen op de campus aan slimmere bevoorrading zodat er ook minder expeditie verkeer naar de campus nodig is. De beide maatregelen moeten ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit rondom de campus de komende jaren flink verbetert.

Haalbaarheidsonderzoek zero-emissie zone

De Campus Heijendaal is 1 van de 3 gebieden in Nijmegen waar de gemeenteraad een zero-emissie zone voor vracht- en bestelwagens wil invoeren. De andere twee gebieden zijn het stadscentrum en het nog te ontwikkelen centrumgebied Hof van Holland in de Waalsprong. Op al deze plekken komt veel bevoorradingsverkeer. Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar invoering van een zero-emissiezone op de campus Heijendaal. Hieruit komt naar voren dat de kosten voor invoering opwegen tegen de baten. Rondom de Campus heeft namelijk zo’n 80% van het expeditie-verkeer de campus als bestemming. Emissieloze expeditie zou dus een flinke verbetering van de luchtkwaliteit opleveren voor de omgeving. Het College van B&W moet nog een besluit nemen over invoering van een zero- emissie zone stadslogistiek op de Campus Heijendaal. Daarna kunnen de voorbereidingen voor invoering starten.

Campus Heijendaal

De zero-emissiezone Heijendaal zou alleen gaan gelden op het terrein van de campus (inclusief de Heyendaalseweg ter hoogte van de campus) en geldt alleen voor logistiek vervoer (bestelbussen en vrachtwagens voor bevoorrading, vuilniswagens en onderhoudsdiensten). De omliggende wegen vallen niet onder de zero-emissiezone. Voor bedrijven betekent de invoering van zero-emissiezones dat ze over niet al te lange tijd moeten overstappen op elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof. Voor sectoren waar dat niet haalbaar is zijn overgangsregelingen. Hiervoor zijn landelijk afspraken gemaakt.