Slim roosteren

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is vanaf september 2018 gestart met het een kwartier later beginnen met de lessen; de Radboud Universiteit een kwartier eerder. Hiermee moest de verkeersdrukte bij campus Heijendaal verminderen.

Mooi resultaat

Door de aanpassing in lestijden is de spits afgevlakt en de verkeersdoorstroom verbeterd. Het aantal treinreizigers om 8.15 uur is verminderd met gemiddeld 22 procent. In de bus is het aantal reizigers op het drukste moment met 10 procent gedaald. Op de Heyendaalseweg – een van de drukste toegangswegen op de campus – zijn vijf procent minder fietsers tijdens de dinsdagochtendspits. Dat is de drukste dag van de week . De gemiddelde snelheid van auto’s op de Heyendaalseweg is met vijf kilometer per uur toegenomen tot 27 km per uur (om 8.30 uur). De gemiddelde wachttijd voor verkeerslichten is voor zowel auto’s als fietsers met 8,5 procent afgenomen.