Renovatie Waalbrug

De Waalbrug ondergaat op dit moment een renovatie. Na deze renovatie rijdt het verkeer ook in de toekomst weer vlot en veilig over de brug. Op dit moment wordt het betondek vervangen en vinden er diverse schilderswerkzaamheden plaats. Aangezien de Waalbrug een belangrijke schakel is voor het lokale verkeer in Nijmegen en het regionale verkeer tussen Nijmegen en Arnhem heeft de renovatie gevolgen voor veel mensen.

Doe mee met SLIMspitsen

Tijdens deze werkzaamheden is het aantal rijbanen verminderd. Dit veroorzaakt verkeersdrukte op meerdere plekken in Nijmegen. Om Nijmegen goed bereikbaar te houden, daagt de gemeente Nijmegen automobilisten die regelmatig in de spits over de Waalbrug, de Oversteek of door wijken waar grote verkeersdrukte ontstaat reizen, uit om op een andere manier te reizen.

Meer informatie over hoe je de spits mijdt en Nijmegen bereikbaar houdt, lees je hier.