Maatregelen

Onderwijsinstellingen, ziekenhuis, overheden en vervoerders hebben in Duurzaam Bereikbaar Heijendaal een breed pakket aan maatregelen geformuleerd, variërend van verbetering van de infrastructuur tot fietsstimuleringsacties, digitale informatiediensten en aanpassing van roosters en openingstijden. Op onderstaande pagina’s lees je meer over de verschillende maatregelen.

Fietsstimulering

Diverse initiatieven zijn gestart om meer mensen op de fiets te laten stappen. Denk hierbij aan Rij 2 op 5 en Laat de fietser in je los. Ook worden er meer snelfietsroutes aangelegd, zodat de fietser meer tijd wint. Oplossingen om de laatste kilometer naar de campus Heyendaal goed te kunnen afleggen, de zogeheten 'last-mile' oplossingen, hebben tevens de volle aandacht van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal.

Lees verder >

Slim roosteren

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is vanaf september 2018 gestart met het een kwartier later beginnen met de lessen; de Radboud Universiteit een kwartier eerder. Hiermee moest de verkeersdrukte bij campus Heijendaal verminderen. Uiteindelijk moet dit resulteren in een daling van de piekbelasting van 19 procent in de trein, 27 procent in de bus en 19 procent op de fietspaden.

Lees verder >

Onderhoud N844

Op 2 september 2019 zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de N844 gestart. Dit is de Rijksweg tussen Malden en Nijmegen. Deze werkzaamheden zijn gepland tot en met het voorjaar van 2020. Tijdens deze werkzaamheden wordt het asfalt op de hoofdrijbaan vervangen. Ook is het riool onder het fietspad erg slecht en moet deze gerenoveerd worden. Dit gebeurt tijdens de werkzaamheden aan de weg.

Lees verder >

SLIMspitsen Nijmegen

Om Nijmegen goed bereikbaar te houden, daagt de gemeente Nijmegen automobilisten die regelmatig in de spits over de Waalbrug, de Oversteek of door wijken waar grote verkeersdrukte ontstaat reizen, uit om op een andere manieren te reizen.
Jij doet toch ook mee?!

Lees verder >

Elektrificatie Maaslijn

In opdracht van de Provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland wordt gewerkt aan het project Maaslijn. De spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond krijgt elektrische treinen in plaats van dieseltreinen en wordt verbeterd. Dit maakt de verbinding tussen Nijmegen en Roermond sneller. Op deze route investeert de Provincie Gelderland ook in de verbetering van Station Nijmegen Heyendaal.

Lees verder >

Renovatie Waalbrug

De Waalbrug ondergaat op dit moment een renovatie. Na deze renovatie rijdt het verkeer ook in de toekomst weer vlot en veilig over de brug. Op dit moment wordt het betondek vervangen en vinden er diverse schilderswerkzaamheden plaats. Aangezien de Waalbrug een belangrijke schakel is voor het lokale verkeer in Nijmegen en het regionale verkeer tussen Nijmegen en Arnhem heeft de renovatie gevolgen voor veel mensen. Meer informatie over de renovatie van de Waalbrug is te vinden op rws.nl/waalbrug.

Lees verder >